Hanoi
Dragon Fly 2 is one of Hanoi.

1. Dragon Fly 2

93 Phùng Hưng (http://internetworks.tumblr.com/), Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
· 15개의 팁과 리뷰
Flow is one of Hanoi.

2. Flow

61 Lương Ngọc Quyến, 하노이, Thành Phố Hà Nội
· 3개의 팁과 리뷰
Cheeky Quarter is one of Hanoi.

3. Cheeky Quarter

1 Tạ Hiện (near Hàng Buồm), Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
동네 주점 · 13개의 팁과 리뷰
Bookworm is one of Hanoi.

4. Bookworm

8.3
44 Châu Long, Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
서점 · 13개의 팁과 리뷰