PxPixel
2020년 7월 15일 업데이트: 개인정보 보호정책이 업데이트되었습니다. 당사 소비자 서비스 개인정보 보호정책 및 기업 서비스 개인정보 보호정책은 2020년 8월 20일부터 적용됩니다. 2020년 8월 20일 이후 당사 서비스를 이용하는 경우, 새로운 정책에 동의하는 것으로 간주됩니다.
X
Ulus İlçesi Köyleri
Ulukaya Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

1. Ulukaya Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 4개의 팁과 리뷰
Tekmenoğlu Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

2. Tekmenoğlu Köyü

Bartın
구/군/시 · 팁 또는 리뷰 없음
Gürgencami is one of Ulus İlçesi Köyleri.

3. Gürgencami

Ulus, Bartın
주변 지역 · 1개의 팁

4. Ağaköy

Ulus, Bartın
주변 지역 · 1개의 팁
Ilahıç Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

5. Ilahıç Köyü

바르틴, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Drahna is one of Ulus İlçesi Köyleri.

6. Drahna

Bartın, Ulus
주변 지역 · 4개의 팁과 리뷰
Elmacık Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

7. Elmacık Köyü

Elmacık Köyü
전망대 · 팁 또는 리뷰 없음
Alıçlı Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

8. Alıçlı Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Aşağıçamlı Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

9. Aşağıçamlı Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 1개의 팁
Köklü Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

10. Köklü Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Çubukbeli Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

11. Çubukbeli Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 1개의 팁
Kozanlı Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

12. Kozanlı Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 1개의 팁
Dereli Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

13. Dereli Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Düz Köy is one of Ulus İlçesi Köyleri.

14. Düz Köy

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Şirinler Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

15. Şirinler Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Gökpınar Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

16. Gökpınar Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Dörekler Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

17. Dörekler Köyü

Dörekler, Ulus, Bartın, Ulus, Bartın
도로 · 1개의 팁
Eldeş Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

18. Eldeş Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
Çerçi Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

19. Çerçi Köyü

들판 · 1개의 팁
Karahasan Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

20. Karahasan Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 팁 또는 리뷰 없음
İğneciler Köyü is one of Ulus İlçesi Köyleri.

21. İğneciler Köyü

Ulus, Bartın
주변 지역 · 1개의 팁